zondag 28 september 2014

De Schansen

Jacobus loopt door de stille straten van Leiden naar huis. Eindelijk is hij klaar met werken. Jacobus is klerk van het gemeentebestuur en is tot laat in de avond aan het werk geweest. Het beleg van de Spanjaarden is nu een maand voorbij, en de bestuurders moeten aan de bevoorrading van de stad gaan denken. De voedselprijzen zijn hoog, maar als straks de Spanjaarden uit de Nederlanden weg gejaagd zijn kunnen de boeren weer op het land werken en zullen de voedselprijzen dalen. Het bestuur wacht daar op en wil nog geen reserves inslaan. Jacobus vindt het vreemd. Willem de Zwijger heeft gezegd dat ze voorzichtig moeten zijn. De Spanjaarden zijn nog in de buurt en kunnen terugkeren. Waarom is het bestuur niet voorzichtiger? Ze hebben zelfs de schansen laten staan. Als je voorbij de Lammen loopt zie je de schansen donker en dreigend staan. Alsof ze wachten op de terugkeer van de Spanjaarden. Hij rilt als hij daaraan denkt. Snel loopt hij door, gauw naar huis, naar zijn vrouw Anna.

Als hij thuis komt zit ze bij de haard, een pan soep hangt boven het vuur. Hij schept wat soep in een kom en gaat aan tafel zitten. Van het brood dat op tafel ligt breekt hij een stuk af en doopt het in de soep. Anna vraagt of er al nieuws is over de voedselprijzen. Hij vertelt haar dat het bestuur nog wil wachten met het aanvullen van de voorraden, ook worden er geen nieuwe troepen naar Leiden gehaald. Het bestuur vertrouwt erop dat de Spanjaarden weggejaagd worden en niet terug zullen keren.

Een maand later schrikt de stad op als plotseling het Spaanse leger, wel vijfduizend man sterk, voor de stadspoorten staat. Zonder enige hinder bezetten zij de nog aanwezige schansen en slaan hun kampen op. Leiden ligt weer onder beleg!

Jacobus snelt door de straten naar het stadhuis, dit is erger dan de eerste keer. Toen waren ze voorbereid, de stad had voedsel en mankracht genoeg om het beleg lange tijd vol te houden. Nu zijn de pakhuizen zo goed als leeg en op de schutterij na is er geen enkele verdediging. Er moet bericht uit naar de Prins van Oranje, er moet hulp komen! Als hij op het stadhuis aankomt, zijn de bestuurders al druk in gesprek. Ze willen de stad niet overgeven aan de Spanjaarden. Ze moeten volhouden en een manier bedenken om de Prins van Oranje te bereiken. Om hem te vertellen wat er gebeurd is en dat ze zijn hulp hard nodig hebben. Tot laat in de avond wordt er gepraat, maar er wordt geen oplossing gevonden. Na afloop loopt Jacobus moedeloos naar huis.

Het beleg duurt voort, de bevolking lijdt honger en de pest slaat toe. Ook Anna wordt ziek. Jacobus zit aan haar bed en dept met een koude doek haar voorhoofd. Hij belooft haar dat alles goed zal komen.

Gister heeft de organist van de Pieterskerk, Willem Cornelisz, aan het bestuur zijn duiven aangeboden. Zij kunnen over de schansen vliegen met een boodschap voor de Prins, zodat hij hulp kan sturen. Anna moet volhouden, het beleg zal niet lang meer duren. De Prins van Oranje zal de Spaanse bezetters verjagen.

Anna hoort het niet, ze heeft zware koorts, en ligt te rillen in de bedstee.
De situatie wordt ernstiger, er is geen eten meer in de stad. Steeds meer mensen overlijden door honger of door de pest. De duiven zijn ongedeerd over de schansen gevlogen maar er is nog geen antwoord gekomen van de Prins.
De Spanjaarden zeggen dat bij overgave van de stad, de inwoners gespaard zullen worden, maar niemand gelooft dit. De bestuurders hebben besloten dat een ieder die de stad wil verlaten vrije doorgang krijgt. Een enkeling verlaat de stad, maar het grootste gedeelte van de bevolking is trouw aan de Prins van Oranje en blijft.
De bevolking smeekt het bestuur iets te doen. Het bestuur staat machteloos, er is nog steeds geen antwoord van de Prins van Oranje ontvangen. De burgemeester heeft op het Stadhuisplein zijn arm aangeboden aan de hongerige bevolking.

Anna maakt dit allemaal niet meer mee, gister is ze gestoven. Jacobus heeft tot de laatste adem bij haar gezeten. Verdrietig loopt hij door de verlaten straten. Zijn maag rammelt van de honger. Op het stadhuis hangt een bedrukte sfeer. Er is nog altijd geen bericht van de prins. Opeens vliegen de deuren open en stormt Willem Cornelisz de kamer binnen. Eén van duiven is terug gekeerd! Hij heeft bericht van de prins bij zich.
De Prins van Oranje is van plan de dijken door te steken. Hierdoor zal het laaggelegen gebied rondom Leiden onder water komen te staan. De Spanjaarden zullen verdreven worden. Zal er dan eindelijk een einde komen aan deze vreselijke bezetting?
De dijken worden doorgestoken, maar het water wil niet stijgen. Leiden is de wanhoop nabij.

Jacobus is door de honger sterk verzwakt, hij kan zijn bed niet meer verlaten. Hij heeft goede hoop dat het plan van de Prins lukt.
’s Nachts steekt een flinke storm op en eindelijk bereikt het water de stad. Door de druk van het water stort een deel van de stadsmuur in. De Spanjaarden, die geschrokken zijn van de kracht van het water, kunnen niet anders dan de schansen rondom de stad verlaten. De bevolking kan het niet geloven. Een kleine jongen klimt op de Lammen schansen en ziet het verlaten tentenkamp. De Spanjaarden zijn zo overhaast vertrokken dat ze hun kookpotten vol met hutspot hebben achtergelaten. Hij rent door de straten van de stad, de Spanjaarden zijn weg! Jacobus ligt in zijn bed en hoort het rumoer. Eindelijk is de bezetting voorbij. Uitgeput valt hij in slaap.

De volgende ochtend komen de Geuzen met grote platschuiten via de Vliet de stad binnen. Ze hebben manden vol met haring en wittebrood voor de bevolking bij zich.
De bevolking stroomt in groten getale naar de Pieterskerk om god te danken voor de bevrijding.
In het huisje van Jacobus is het stil. Hij ligt in bed met zijn ogen gesloten, hij zal de bevrijding niet meer meemaken. Jacobus is de afgelopen nacht gestorven van de honger.
toelichting
Tijdens de tweede bezetting zijn 6.000 van de 18.000 inwoners gestorven van de honger of aan de pest.
Nog altijd vindt op 3 oktober de herdenking in de Pieterskerk plaats. Ook vieren de Leidenaren nog steeds ieder jaar Leidens Ontzet.


1 opmerking: